תנאי השימוש

כל משתמש או מבקר שמחליט לבקר באתר Chatgptisrael.org או בוחר להשתמש בשירותים המוצעים על ידו, חייב לעשות כך ולפעול על פי כללי האתר ותנאי השימוש של Chatgptisrael.org וכל גרסה מעודכנת של מסמך זה של תנאי השימוש, שיתעלה בעתיד עם שינויים מסוימים או עם כללים נוספים שיכולים להופיע בגרסאות עתידיות של מסמך זה של תנאי השימוש.

כאשר כל משתמש ישיג גישה מוצלחת לאתר Chatgptisrael.org או ישתמש בשירותים המוצעים על ידו, הוא יחויב אוטומטית לכל כללי האתר והתנאים המוגדרים במסמך תנאי השימוש וגם לכל תנאי נוספים אשר יידרש להם להיעמד כאשר משתמש כלשהו משתמש בשירות מקוון.

אם כל משתמש או מבקר ב-Chatgptisrael.org אינו עומד בכלל או עקרונות החוקיות של מסמך תנאי השימוש הזה, גישתם לאתר Chatgptisrael.org תיגבל מיד או במקרים מסוימים עשויה להיות אפילו מונעת לחלוטין. עליך לוודא כי כל התמונות, הסימנים המסחריים והלוגואים המפורסמים בבלוגים של Chatgptisrael.org מוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים קפדניים שעשויים להיות רלוונטיים 

במקרים כאלה.

הגבלות

Chatgptisrael.org, הצוות שלו המורכב מחוקרים, כותבים, בלוגרים וכל אתר צד ג' שנכתב בכל המאמרים שפורסמו באתר Chatgptisrael.org, לא יכולים בשום פנים ואופן להידרש לקחת אחריות לכל אובדן, נזק, הרס או שינוי של תוכן כלשהו מבחינת גניבה, אובדן דיגיטלי של חלק או של כל התוכן שנפרסם באתר הרשמי של Chatgptisrael.org. סעיף זה או חוק זה יישמעו תמיד, גם כאשר אתר האינטרנט Chatgptisrael.org או כל אחד מהחברים המשויכים אליו הוזהרו על ידי המשתמש, בין באופן מולטימודלי באופן רגיל.

ביקורות

אם בכל עת משתמש או מבקר ימצאו כל טעות, שגיאה, הפרשות או חוסר התאמה בנוגע לתוכנו, התמונות או המידע בכל מאמר או בלוג שנפרסם באתר Chatgptisrael.org, במקרה כזה, אין החברים של צוות Chatgptisrael.org יכולים להיחשב אחראיים מכיוון שבשום אופן ובשום מקום Chatgptisrael.org אינו מבטיח לספק דיוק מוחלט של התוכן, בין אם זהו פרטים, דעות או עובדות.

חברות צד ג' והקישורים שלהן

Chatgptisrael.org גם אינו מתחייב לערוך, לתקן או לתקן כל תוכן או מידע שפורסם באתרי האינטרנט של חברות צד ג' הנכללות באחת מהמאמרים או בלוגים אלה, וגם לא בכל יצירות הכתוב שבאתר הרשמי של Chatgptisrael.org .

Chatgptisrael.org בשום אופן לא מבטיח את דיוק החומרים והתוכן שנפרסמו בדפי האינטרנט של כל אחת מהאתרי צד ג', וגם לא את האתר Chat

גם Chatgptisrael.org וחבריו הרשמיים אינם תומכים בכל אחד מהחברות של צד ג' שנכללות במאמרים ב-Chatgptisrael.org.

שינויים בתנאי השימוש באתר

יתכן שיהיו רגעים ומקרים בהם צוות Chatgptisrael.org יבצע שינויים או שיפורים, גדולים או קטנים, בכלל כללי האתר הרשומים במסמך תנאי השימוש הזה, וכאשר יתרחשו שינויים כאלו, לא יישלח הודעה לאף אחד ממשתמשי Chatgptisrael.org. כתוצאה מכך, כל משתמש או מבקר שמחליט להשתמש בשירותי האתר Chatgptisrael.org חייב להקיים את גרסאות הכללים המעודכנות שנקבעו במסמך תנאי השימוש הזה.